Rocznik Sadystyczny 2020/2022

repozytorium

Dźwięk

zapis łączności załogi ENY3556 z kontrolą ruchu lotniczego

Filmy

Cristian Terhes wobec propozycji Ursuli von der Leyen w.s. obowiązkowych szczepień

Bazy amerykańskie na świecie

F. D. Rossevelt o wolnościach

Spis treści / przypisy

AKAMAI

1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Federal_Aviation_Administration
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center_(1973–2001)
3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
4. https://en.wikipedia.org/wiki/F._Thomson_Leighton
5. “MIT & Akamai Plan A Faster Way To Distribute Content Over The Web”, www.gilbane.com, 13/01/1999.
6. „Akamai Technologies: A Mathematical Success Story”, Alan Edelman, SIAM News, vol. 32, nr 10.
7. „The New Cool”, www.wired.com, 01/08/1999.
8. Molly Knight Raskin, Week of May 5, 2014, www.rebeccacosta.com
9. „No Better Time”, Molly Knight Raskin.
10. Tamże, str. 210.
11. Tamże, str. 132.
12. „Internet, telecom networks put to test in wake of terrorist strikes on U.S.”, Network World Fusion, 7/09/2001.
13. „Świat może działać lepiej”, Przemysław Gębala, Nowa Konfederacja, Warszawa 2019.
14. “Akamai CEO On The Company’s Push Toward Cybersecurity”, Peter High, www.forbes.com, 25/03/2019.
15. „Code Red wreaks havoc”, Mark Reilly, www.bizjournals.com, 26/08/2001.
16. DDoS (ang. distributed denial of service, rozproszona odmowa usługi) – atak na system komputerowy lub usługę sieciową w celu uniemożliwienia dzia- łania poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów, przeprowadzany równocześnie z wielu komputerów (np. zombie). Atak DDoS jest odmianą ataku DoS polegającą na zaatakowaniu ofiary z wielu miejsc jednocześnie. Do przeprowadzenia ataku służą najczęściej komputery, nad którymi prze- jęto kontrolę przy użyciu specjalnego oprogramowania (różnego rodzaju tzw. boty i trojany). Na dany sygnał komputery zaczynają jednocześnie atakować system ofiary, zasypując go fałszywymi próbami skorzystania z usług, jakie oferuje. Dla każdego takiego wywołania atakowany komputer musi przydzielić pewne zasoby (pamięć, czas procesora, pasmo sieciowe), co przy bardzo dużej liczbie żądań prowadzi do wyczerpania dostępnych zaso- bów, a w efekcie do przerwy w działaniu lub nawet zawieszenia systemu. https://pl.wikipedia.org/wiki/DDoS
17. “Internet’s Gatekeeper”, Amit Roy Choudhury, Business Times, 24/09/2016.
18. https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_A._Clarke
19. “Akamai Technologies Stock Surges on First Trading Day”, The New York Times, Associated Press, 30/10/1999.
20. “No Better Time”, Molly Knight Raskin, str. 175-178.
21. “A model life and a heroic death”, David Brinn, 12/09/2016.
22. “9/11 – The Day Israel Lost Her Future Prime Minister”, Micah Lakin Avni, The Times Of Israel, 11/09/2016.
23. “At 29, a Billionaire; at 31 a Casualty”, Gil Rudawsky, www.rockymountainnews.com, 04/09/2002
24. Sajjeret Matkal (hebr. סיירת מטכ”ל; akronim od סמל סיירת מטכ”ל, Sajjeret Matte ha-Kelali; ang. General Staff Reconnaissance Unit; pol. Jednostka Rozpoznawcza Sztabu Generalnego) – izraelska jednostka sił specjalnych Sił Obronnych Izraela. Nazywana także jako Jednostka 269 (hebr. 269 יחידה) lub Jednostka 262 (hebr. 262 יחידה). Jej żołnierze nazywają ją zwyczajnie „Jednostka” (hebr. היחידה, ha-Jechida). Siedzibą Sajjeret Matkal jest obóz Sirkin, na przedmieściach miasta Petach Tikwa. Jednostka powstała w 1957 roku i była wzorowana na brytyjskim SAS. Jest przygotowana do prowadzenia szerokiej gamy operacji specjalnych: rozpoznania specjalnego i zbierania informacji wywiadowczych pola walki, antyterrorystycznych i kontr-terrorystycznych, głębokiego rozpoznania i działań wywiadowczych, oraz akcji bezpośrednich, działania specjalne na tyłach przeciwnika. Sejjeret Matkal jest również używana do misji ratowania zakładników poza granicami Izraela. Jednostki, do których można porównać jednostkę Sajjeret Matkal pod względem podporządkowania i przeznaczenia, to np. amerykańska Delta Force czy brytyjski 22. Pułk SAS. (Za Wikipedia.pl).
25. „He Went Down Fighting”, Judy Maltz, Haaretz, 11/11/2011.
26. https://akamai.advatech.pl
27. https://pl.wikipedia.org/wiki/Project_for_the_New_American_Century
28. https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Dale_Scott

PRZYPADKI POGODOWE
1. High Frequency Active Auroral Research Program – Program Aktywnego Wysokoczęstotliwościowego Badania Zorzy (tłum. smk).
WSZYSCY GRAJĄ DO JEDNEJ BRAMKI